Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Fundacja Sto Pociech

Fundacja Sto Pociech
28 maja 2018 Redakcja DZIECI

Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z małymi dziećmi i prowadzi na warszawskiej Starówce ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji.

Fundacja działa 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora, prowadzi zajęcia, spotkania i konsultacje dla różnych grup odbiorców – dla rodziców, dziadków, dzieci do 9 lat, dla całych rodzin. Dużą grupę stanowią rodziny z dziećmi do 3 roku życia.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dzieciństwo to kluczowy okres w życiu, a jego jakość bezpośrednio zależy od kondycji rodzicielstwa w tym czasie. Uczymy, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, pomagamy w sytuacjach trudnych i odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicami.

Do budynku fundacji przylega ogród o powierzchni 1500 m2. Przychodzą tu rodziny z sąsiedztwa i z drugiego końca miasta. Ogród jest miejscem zabawy i kontaktu z przyrodą oraz bogatym terenem doświadczalnym. Wolno tu biegać po trawie, zrywać liście, leżeć na ziemi czy skakać po górach liści. W fundacji funkcjonuje kawiarenka.

Sto Pociech to miejsce sprzyjające budowaniu relacji, powstawaniu więzi, spotkaniu rodziców z dziećmi, z innymi i z samym sobą. To wyjątkowa przestrzeń, inspirująca do naturalnej, spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju i odkrywania otaczającego świata.


Fundacja Sto Pociech
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
www.stopociech.pl
www.facebook.com/fundacjastopociech


źródło zdjęcia:  https://www.facebook.com/fundacjastopociech/photos/a.164375936923469.37980.114582575236139/1012379335456454/?type=3&theater