Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Książka na pomoc

Książka na pomoc
23 marca 2023 Redakcja DZIECI

15 marca 2023 ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Książka ma moc”. Coraz więcej dzieci choruje na depresję, drastycznie obniża się wiek osób potrzebujących pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej. Statystyki są druzgocące. Akcja ma pokazać, że sytuacja związana ze zdrowiem psychicznym jest coraz trudniejsza, a podejmowanie działań prewencyjnych i wspierających ma głęboki sens.

Dzieci nie chcą żyć
Organizatorzy pragną udzielić realnej pomoc w świecie, w którym zaniedbania emocjonalne prowadzą do dysfunkcji i zaburzeń psychicznych, a te do samobójstw. W ostatnim roku ponad 2000 osób niepełnoletnich próbowało odebrać sobie życie. Najmłodsze dziecko miało kilka lat. Kampania społeczna „Książka ma moc”, której inicjatorem jest Wydawnictwo Wrażlive, dotyczy rozpowszechniania literatury bajkoterapeutycznej i biblioterapeutycznej, która wspiera odporność psychiczną dzieci, jest pomocą dla rodziców i psychologów, ale też bodźcem do rozmowy. Ma wskazywać i promować wartościowe teksty o charakterze terapeutycznym.

Pomysł na kampanię wziął się z serca. Od lat pracuję z dziećmi i widzę, że borykają się z coraz większymi problemami emocjonalnymi. Jest w nich coraz więcej smutku, zamknięcia. Nie potrafią wyrażać emocji, często reagują agresją. Są samotne. Pandemia tylko pogłębiła te stany. Jednak nasze działania w pierwszej kolejności kierujemy do dorosłych – rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów. Są pierwszymi, którzy widzą, że dziecku jest źle. I to oni mogą sięgnąć po książkę, która ma działanie terapeutyczne, a także zgłosić się po profesjonalną pomoc – mówi Anna Machacz, współorganizatorka kampanii.

Patronat honorowy nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, a patronat merytoryczny Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. O wszystkie działania dba zespół psychologów.

Miejsca wrażliwe
W ramach kampanii w całej Polsce powstają „Miejsca wrażliwe”, czyli przestrzenie na rodzinne warsztaty oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, podczas których poruszane będą tematy dotyczące budowania odporności psychicznej, emocji, tolerancji, akceptacji oraz niepełnosprawności.

Bajkowozy – Wędrujące szpitalne biblioteki
Dzięki współpracy z Fundacją Serdecznik, Wydawnictwo Wrażlive przekazało książki do wszystkich bajkowozów w kraju, czyli Wędrujących Szpitalnych Bibliotek. Rozdano między innymi książkę napisaną w języku polskim i ukraińskim o tytule „Różnimy się skrzydłami. Wrażliwość jest siłą”, która powstała, by oswajać lęki wojny i wspierać dzieci, które uciekły z objętej konfliktem Ukrainy, a także „Powrót na Wielką Górę. Bajkę filozoficzną” dotyczącą działań proklimatycznych. Publikacja opatrzona jest audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Biblioteczki mocy i półki z literaturą terapeutyczną
W poradniach psychologiczno-pedagogicznych staną „Biblioteczki mocy”, a w bibliotekach półki z literaturą terapeutyczną. Rodzice odwiedzający te miejsca otrzymają informacje na temat kampanii oraz rekomendacje wartościowych książek. Głównym partnerem w tym obszarze jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Spotkania, konsultacje
Angażując nauczycieli, którzy często są pierwszymi, którzy zauważają problemy emocjonalne u swoich uczniów, zaplanowano cykliczne webinary, dotyczące terapeutycznej roli książki, ale także uważności na zachowania dzieci. Spotkania poprowadzą specjaliści z różnych dziedzin, tworząc „Wrażliwe duety”.
Skupiając się na profilaktyce, zorganizowane zostaną webinary dla rodziców, poświęcone tematom związanym z zapobieganiem młodzieńczej depresji oraz działaniom wspierającym rodziny. Chcąc odpowiedzieć na indywidualne potrzeby, przygotowano konsultacje biblioterapeutyczne online, podczas których odpowie na pytania rodziców, nauczycieli czy też młodzieży.

Książki

Jak mówi psycholog Daria Kaźmierczyk-Romańczyk: Brakuje dostępnych terapeutów, czas oczekiwania na wizytę jest długi, na oddziałach psychiatrycznych nie ma wolnych miejsc – opieka zdrowotna jest niewydolna. Potrzeba pomocy oraz szerokiego wsparcia systemowego. Ilość lekarzy psychiatrów oraz liczba miejsc na oddziałach psychiatrycznych to kluczowe obszary wymagające zmian, jednak pamiętajmy, że bez podstaw, nawet i setki miejsc nie wystarczą. Działania w ramach kampanii są elementem profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale też w konkretny sposób pokazują, jak budować odporność psychiczną i relację między dzieckiem a rodzicem. Są bodźcem do zadania sobie pytania: „Jak wygląda moja relacja z dzieckiem?”.

W ramach kampanii wydane zostaną bajki terapeutyczne przygotowane przez młodzież w wieku 15-19 lat, picturebook „Wrażliwiec” poruszający temat depresji wśród dzieci i młodzieży, oraz cykl opowiadań „Jestem”, mówiący o młodzieży borykającej się z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Sponsorami kampanii są InPost oraz EkoStal. W akcję zaangażowało się wiele instytucji kultury, które udzielają szerokiego wsparcia między innymi: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 4 w Krakowie, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Kraków Miasto Literatury UNESCO, Fundacja „Nasze zdrowie” ze Starachowic, Fundacja Serdecznik.

Strona: https://wrazlive.pl/ksiazka-ma-moc/
Facebook: https://www.facebook.com/wrazlive
Instagram: https://instagram.com/wydawnictwowrazlive