Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Śmieci. Recenzja

Śmieci. Recenzja
11 lutego 2020 Redakcja DZIECI

Dużo, dużo, dużo… ZA DUŻO!!!

Żyjemy w erze przedmiotów. Wnętrza naszych domów wypełniają spore ilości rozkosznych bibelotów, pokoje dziecięce kipią od zabawek, szafy pękają od ubrań. Łatwość kupowania, jak i dostępność szerokiego asortymentu sprawia, że często zaopatrujemy się rzeczy, które nie do końca są nam potrzebne czy szybko wymieniamy te, które się nieco sfatygowały. Wypełniamy szczelnie przestrzeń wokół nas i produkujemy ŚMIECI. Ogromne ilości odpadów, które wymykają się spod kontroli i stanowią coraz większe zagrożenie, nie tylko dla człowieka.

Z problemem śmieci w systematyczny i merytoryczny sposób postanowiła rozprawić się Gerda Raidt w książce pt. „Śmieci” (wyd. Babaryba, 2019), adresowanej do najstarszych przedszkolaków oraz uczniów wielu poziomów nauczania. To solidna publikacja, która w nieco encyklopedyczny sposób objaśnia i klaruje różne kwestie związane z tematyką odpadów. Autorka zaczyna od kłopotliwej definicji słowa „śmieci”, następnie nawiązuje do odkryć archeologicznych, w których obiekty jej zainteresowania mogą być źródłem bardzo cennych informacji o danym społeczeństwie. W książce dominuje jednak opis współczesności, bo to nasza teraźniejszość jest najbardziej problematyczna pod tym kątem. W „Śmieciach” znajdziemy rzetelne informacje o wyzwaniach związanych z segregacją odpadów, możliwościach recyklingu różnych materiałów (jak np. szkło czy papier), spalarniach śmieci oraz problemie odpadów radioaktywnych i promieniotwórczych. Znajdziemy porównania codziennych praktyk naszych dziadków i obecnych; wiele miejsca poświęcono na wyjaśnienie, skąd biorą się śmieci, jak na ten stan wpływają potrzeby rynku i konsumpcji oraz na to, co osobiście możemy zrobić, by ograniczyć wytwarzanie odpadów.

Gerda Raidt jest także autorką realistycznych ilustracji do książki, wykonanych za pomocą ołówka i kredek. Dobrze obrazują podjęty temat, choć to warstwa tekstowa jest zdecydowanie najbardziej cenna w tej publikacji. Istotnym jest także fakt, że książka została wyprodukowana z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów oraz materiałów pochodzących z recyklingu.

Wśród wielu pozycji popularno-naukowych, które podejmują temat ekologii ta z pewnością stanowi ważne miejsce. Solidne uszeregowanie wiedzy oraz uczciwie przedstawione kwestie, które bywają także trudne i wywołują dużo społecznych sporów, wyrażają szacunek dla młodego czytelnika, przed którym obecne pokolenie dorosłych oraz rządy najbardziej wpływowych państw stawiają wyzwanie zaśmieconej przyszłości. Obyśmy uporali się z tym problemem rozsądnie i skutecznie, bo – co także można odkryć dzięki tej książce – najbardziej smutne jest to, że miejsc wolnych od odpadów zaczyna brakować nie tylko na Ziemi, ale także w otaczającej nas przestrzeni kosmicznej…

Barbara Górecka / Dom Bajek