Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato

Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato
6 maja 2021 Redakcja

Od wielu lat Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (NFM) we Wrocławiu zaprasza do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Naszym celem jest wychowanie społeczeństwa świadomego, stykającego się z kulturą już od okresu prenatalnego. Chcąc przybliżać żywą muzykę i idee muzykowania szerokim rzeszom dorosłych, w szczególności rodzicom, którzy oczekują na narodziny potomstwa oraz rodzicom małych dzieci, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy w ramach projektu Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Najważniejszym celem tej akcji jest propagowanie śpiewu i zwrócenie uwagi na wartości płynące z umuzykalnienia.

W ramach współpracy NFM zapewnia wsparcie merytoryczne oraz szkolenia dla koordynatora i wokalistów realizujących zajęcia w innych miastach bądź placówkach, a także w siedzibie NFM i w placówkach współpracujących we Wrocławiu. O tych, którzy zostaną partnerami akcji z dumą i radością będziemy informować podczas spotkań prezentujących projekt oraz we wszystkich materiałach promocyjnych.
Więcej informacji o akcji znaleźć można na stronach: www.nfm.wroclaw.pl/edukacja/pospiewajmi oraz www.facebook.com/PospiewajMi. Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi warunków współpracy i realizacji zajęć w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorką akcji we Wrocławiu: anna.wilczynska@nfm.wroclaw.pl.