Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Recenzja: „Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt”.

Recenzja: „Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt”.
11 lipca 2019 Redakcja DZIECI

Mój przyjacielu.

Jak wiele napisano już o istocie przyjaźni. Nad jej fenomenem pochylają się mistrzowie pióra i twórcy piosenek, psycholodzy i badacze, literatura pęka w szwach od cytatów, które przetaczać można nieustannie. Autorzy książek dla dzieci także często podejmują ten temat, prezentując albo relację między osobami, często odmiennych charakterologicznie, albo uciekając się do obrazowych metafor czy personifikacji.

Tymczasem Emilia Dziubak w swojej autorskiej książce „Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt (wyd. Nasza Księgarnia, 2018) podchodzi do zagadnienia w odmienny sposób. Oto poznańska ilustratorka kreuje kociego bohatera Homera, któremu brakuje prawdziwego przyjaciela. Dostojny koci jegomość, znieważony przez ludzi postanawia wyruszyć w świat w poszukiwaniu kogoś, kto go doceni, zaopiekuje się, będzie naszego Homera uwielbiał… I tym tropem ruszamy wspólnie w poszukiwaniu istoty przyjaźni.

Wędrówka Homera jest tylko pretekstem do spojrzenia w głąb tematu, nie jednak w aspekcie społecznym czy psychologicznym, a bardziej kierując się w stronę czystej biologii. Na kolejnych bogato wypełnionych ilustracjami kartonowych stronach czytelnik dowie się, czy istnieją między zwierzętami oraz roślinami relacje opiekuńcze, trwałe stosunki budowane na całe życie, przyjaźnie fałszywe lub okazjonalne. Przedstawione grupy zoologiczne czy botaniczne to ciekawe przykłady zaczerpnięte wprost z natury, a ich znajomość pobudza do dalszych poszukiwań. Zdobywanie wiedzy jest bowiem bardzo przyjemne, zwłaszcza tej niedostępnej doświadczalnie przeciętnemu człowiekowi, a dzięki tej książce możemy na przykład zaobserwować żabnicę wabiącą małą rybę specjalnym świecącym wyrostkiem gdzieś w morskiej głębinie, współpracujące przy polowaniu wilki i kruki czy bakterie brodawkowe, dzięki którym fasola może rosnąć, sama dostarczając im związki węgla. Kot Homer niczym wszechwiedzący narrator, nie angażuje się, a obserwuje i komentuje te zależności, sam ostatecznie wracając do punktu wyjścia.

Ilustracji Emilii Dziubak przedstawiać nie trzeba, artystka ponownie ujawnia swój kunszt i zamiłowanie do realistycznego detalu nie pozbawionego jednak nuty poezji. Z pewnością „Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt” ucieszą nie tylko amatorów jej języka artystycznego, to świetna propozycja dla małych badaczy, biologów i miłośników przyrody.

Barbara Górecka
www.dombajek.pl