Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Superminds Academy – arytmetyka mentalna

Superminds Academy – arytmetyka mentalna
14 czerwca 2021 Redakcja

Do międzynarodowego egzaminu z arytmetyki mentalnej na poziomie KYU9 podeszła w sobotę pierwsza grupa dzieci w Krakowie.

Szkoła Superminds Academy jest jedną z dwóch szkół działających w Polsce, zaś w całej Europie istnieją tylko 4 centra nadające uprawnienia trenera arytmetyki mentalnej. Patronat nad krakowską placówką sprawuje japoński Związek Sorobanu, którego przedstawicielka -Ayaka Suzuki – właśnie gości w Krakowie.

Arytmetyka mentalna to japoński program nauki, który liczy już 2 tysiące lat. Opiera się na technice liczenia na japońskim liczydle – soroban, która szczególnie rozwija prawą półkulę mózgu i przyczynia się do kształtowania myślenia analityczno-logicznego oraz wspomaga kreatywność i koncentrację.Metoda ta udowadnia, że kluczem do sukcesu jest odpowiednia technika nauczania i nie mają znaczenia tzw. predyspozycje do przedmiotów ścisłych. Zdarza się, że po ukończeniu kursu dzieci z trudnościami w szkole osiągają najlepsze wyniki podczas treningów mentalnych i zaczynają lubić matematykę, oraz znacznie poprawiają się ich oceny szkolne.

Efektem nauczania arytmetyki mentalnej są ponadprzeciętne umiejętności bardzo szybkiego liczenia oraz intensywny rozwój inteligencji matematycznej, która sprawia, że dzieci są w stanie mnożyć liczby wielocyfrowe w pamięci oraz realizują zagadnienia programowe z wyprzedzeniem nawet 2-3 lat.

W krakowskiej szkole Superminds Academy zajęcia prowadzą trenerzy ze znajomością języków obcych i przedmiotów ścisłych, osoby szkolone w metodyce, a także certyfikowane przez Związek Sorobanu w Japonii. Autorski program, który powstał przy współpracy nauczycieli akademickich i pedagogów nauk ścisłych nie ogranicza się do nauki liczenia na sorobanie. Zagadnienia przedmiotów ścisłych są tam wprowadzane metodą CLIL (content and language integrated learning), która opiera się na łączeniu języka obcego z daną dziedziną nauki. Dzieci wykonując eksperymenty naukowe, poznają w praktyce prawa fizyki i chemii, uczą się angielskiego, a wszystko w formie prowadzenia biznesu. Dzieci zarabiają pieniądze, produkują i sprzedają towar oraz podejmują decyzje strategiczne.

Dużą uwagę przykłada się też do etyki działań, aby dzieci same przekonały się w praktyce, w trakcie wykonywania zadań i wcielania się w odpowiednie role, że takie wartości jak koleżeństwo, sprawiedliwość, prawda, uczciwość, pomaganie czy odpowiedzialność są kluczowe zarówno w życiu, jak i biznesie.

Warto podkreślić, że w Japonii, już od drugiej klasy szkoły podstawowej arytmetyka mentalna jest przedmiotem obowiązkowym i w tej metodzie tkwi tajemnica wyników japońskich uczniów, którzy świetnie wypadają w testach PISA, od lat zajmując w nich wysokie miejsce, przy czym 94% dzieci kończy szkołę wyższego stopnia. Japonia słynie też z wysokiego poziomu rozwoju nowych technologii i licznych innowacji technicznych.