Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Tutaj straszy! Cykl dwutygodniowych warsztatów teatralnych!

Tutaj straszy! Cykl dwutygodniowych warsztatów teatralnych!
4 lipca 2023 Redakcja

Tutaj straszy! to cykl dwutygodniowych warsztatów teatralnych, ruchowych, muzycznych i animacji przedmiotu, skierowany do młodzieży polsko-ukraińskiej w wieku 14 – 17 lat. Projekt ma charakter półkolonii. Zaczynamy 26 czerwca 2023r. i pracujemy nad zbudowaniem pokazu finałowego, na który zapraszamy w sobotę 8 lipca 2023r., o godz. 17:00. Ostatni dzień półkolonii to podsumowanie pracy, ewaluacja pracy.

Punktem wyjścia do pracy teatralnej będzie legenda związana z Teatrem Andersena, który jeszcze nie tak dawno temu miał swoją siedzibę w Klasztorze oj. Dominikanów. Wieść niesie, że w budynku mieszkał duch, który napotkawszy kogoś samotnie spacerującego po teatrze – biegał za nim, otwierał nagle drzwi, zasiadał w garderobie, strącał kubki, błąkał się po korytarzach – słowem straszył. Każde spotkanie ze wspomnianym „nieznajomym” wywoływało ogromny strach. Po kilku latach przyszło nam usłyszeć legendę, że niegdyś pewien Dominikanin, zamieszkujący mury klasztoru został ukarany za przerwanie milczenia i zamurowany w jednym z pomieszczeń budynku. Tam ponoć dopełnił żywota.

Wspomniana legenda staje się inspiracją, pretekstem do rozmów o teraźniejszości, gdyż zauważamy, że te zjawiska mocno się dotykają. Chcemy razem z młodzieżą zastanowić się, jak dzisiaj rozumiana jest wolność słowa? Po części pewnie odpowiedzialny za to jest strach – przed osądem, wyśmianiem, hejtem, czy (nawiązując do przypadku Dominikanina) zamurowaniem w pewnym schemacie, bańce, w sobie… Bywa, że słowa są też nadużywane i powodują ból (hejt). Z drugiej strony przypadek naszego ducha to mierzenie się z ogromną samotnością (za życia i jak się okazuje – też po śmierci) poszukiwanie pomocy, które spotyka się z milczeniem i ucieczką innych, zamykanie problemu, pozostawianie go w czterech ścianach. Doświadczając pracy z młodzieżą często słyszymy, że są samotni wobec swoich problemów, przemyśleń, obaw. Dlatego w ramach naszego projektu chcemy z jednej strony „postraszyć” nasze lęki, przyjrzawszy się im wcześniej. Chcielibyśmy poruszyć kwestie – wolności słowa, że mamy prawo mówić o swoich uczuciach i poglądach, z drugiej strony mamy też obowiązek wzięcia odpowiedzialności za to, co mówimy, tak aby to swoiste „odmurowanie” nie spowodowało tego, że ranimy innych. Zburzymy symboliczny mur, zbudujemy/umocnimy konstrukcje w nas samych, gdzie wolność słowa, prawo do wypowiadania się, prawo do swojego zdania, prawo do emocji, ale też szanowanie granic innych – będzie fundamentem.

Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w warsztatach plastycznych, z animacji przedmiotu, ruchu, teatru plastycznego. Planujemy też zajęcia na powietrzu.

Projekt poprowadzą: Małgorzata Adamczyk, Piotr Bublewicz, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka, Łukasz Staniewski, Nataliia Bak.

Koordynacja projektu
Małgorzata Adamczyk
Kierowniczka ds. edukacji teatralnej
tel.: +48 691 912 672 (pon. – pt., g. 9:00 – 15:00)
e-mail: edukacja@teatrandersena.pl

Tutaj straszy! | Lato w Teatrze

Teatr im. H. Ch. Andersena jest instytucją kultury Miasta Lublin, której Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest Krzysztof Rzączyński
Wydarzenie wpisuje się w Europejską Stolicę Młodzieży Lublin – 2023

Lato w Teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.